วันจันทร์ที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2555

การแปลงทางเรขาคณิต โดยใช้โปรแกรม Geometer's Sketchpad - คณิตศาสตร์ ม.2

ศึกษา เรื่อง  การแปลงทางเรขาคณิต โดยใช้โปรแกรม Geometer's Sketchpad - คณิตศาสตร์ ม.2

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น