วันอังคารที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2555

รูัจักโปรแกรม Geometer' Sketchpadhttp://www.gotoknow.org/blogs/posts/385375
Video Clip การสร้างสื่อเรื่อง การหมุนด้วยโปรแกรม Geometehttp://www.gotoknow.org/blogs/posts/302544?r's Sketchpad
Video Clip การสร้างสื่อเรื่อง การสะท้อนด้วยโปรแกรม Geometer's Sketchpad
http://www.gotoknow.org/blogs/posts/302540?
Video Clip การสร้างสื่อเรื่อง การเลือนขนานด้วยโปรแกรม Geometer's Sketchpad
www.gotoknow.org/blogs/posts/302531?
คู่มือ โปรแกรม Geometer's Sketchpad - คณิตศาสตร์ http://portal.in.th/sketchpad/pages/5472/